Lịch đào tạo

LỊCH ĐÀO TẠO 5S THÁNG 6 

Nội dung: Quy trình QC 

Người đào tạo: Ông Inoue Kentaro - Chuyên gia 5S Nhật Bản

Ngày

Th

Đơn v

Thi gian

19/06/2018

Thứ 3

Nhà máy số 1

08:30 - 17:00

20/06/2018

Thứ 4

Nhà máy số 2

08:30 - 17:00

21/06/2018

Thứ 5

Nhà máy số 3

08:30 - 17:00

22/06/2018

Thứ 6

Nhà máy số 4

08:30 - 17:00

23/06/2018

Thứ 7

Họp tổng kết

08:30 - 11:00

25/06/2018

Thứ 2

Nhà máy số 5

08:30 - 17:00

26/06/2018

Thứ 3

Nhà máy số 6

08:30 - 17:00

27/06/2018

Thứ 4

Nhà máy số 7

08:30 - 17:00

28/06/2018

Thứ 5

Nhà máy số 8

08:30 - 17:00

29/06/2018

Thứ 6

Nhà máy số 9

08:30 - 17:00

30/06/2018

Thứ 7

Họp tổng kết

08:30 - 11:00

Liên hệ

-
-

Đối tác

Konnie39
redstarvn
Dow
Hanwa Co., LTD.
Sumitomo Chemical
Lotte Chemical
Mitsubishi Corporation
PTT
Sabic
Siam Cement Group (SCG)
Tosoh
+842213862818 +84 975 528 285 Về đầu trang