Chính sách nhân sinh


Con người là chìa khóa thành công - Nguồn nhân lực trong HPC được coi là tài sản có giá trị nhất. Vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng một đội ngũ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để phát triển công ty mạnh hơn và mạnh mẽ hơn. Công ty đánh giá khách quan và phù hợp với sự đóng góp của mỗi thành viên để giúp nhân viên biết được vai trò của chính họ trong việc hình thành văn hoá công ty. Họ sẽ liên tục học hỏi, chăm chỉ và ngay thẳng. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến cho nhân viên của HPC để có môi trường làm việc tốt nhất.

* Môi trường làm việc

- Công ty quan tâm đến điều kiện làm việc của nhân viên: nơi làm việc thuận lợi, sạch sẽ, thoải mái; Cung cấp đủ máy móc, thiết bị và phương tiện làm việc; Trang bị đồng phục cho nhân viên và trang thiết bị bảo vệ cá nhân đầy đủ cho nhân viên làm việc trong nhà máy.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện cho mọi nhân viên có cơ hội tự khẳng định, nâng cao năng lực của bản thân. Trong công việc luôn luôn có sự hướng dẫn của người giám sát, sự phối hợp của các phòng ban và các phòng ban có liên quan trong tinh thần để phát triển công ty.

* Nội quy lao động

Thời gian làm việc của mỗi công nhân: 48 giờ / tuần.

- Ngày nghỉ, nghỉ phép và những ngày lễ hội khác phải tuân theo Bộ luật Lao động.
- Khi nhân viên HPC đi làm việc, họ phải mặc đồng phục và làm theo các nguyên tắc của công ty như:

Nâng cao ý thức trách nhiệm và tình liên đới để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.

Tuyệt đối tuân thủ công việc và phân công nhiệm vụ của cấp trên.

Họ phải báo cáo đầy đủ và trung thực về công việc. Khi gặp khó khăn trong công việc, họ phải tìm kiếm sự hướng dẫn của cấp trên để giải quyết kịp thời. Cán bộ phụ trách chuyên môn không được lạm dụng quyền nhận hoa hồng, trợ cấp của bất kỳ tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào làm mất uy tín của Công ty.

* Thu nhập

Chính sách tiền lương được xây dựng trên cơ sở công việc được giao và công việc hiệu quả được thực hiện.

Định kỳ trong năm, Công ty sẽ xem xét việc thực hiện công việc của nhân viên làm cơ sở cho việc tăng lương thông qua việc đánh giá sự lãnh đạo trực tiếp.
Ngoài lương bổng, Công ty cũng xem xét khen thưởng động viên tinh thần nhân viên: khen thưởng từ Tết, Tết và thưởng.

* Bảo hiểm xã hội:

Công ty khấu trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo chế độ hiện hành: Chế độ sinh sản, bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật. Ngoài bảo hiểm bắt buộc, Công ty sẽ xem xét mua bảo hiểm bổ sung:

Bảo hiểm y tế toàn diện (tùy theo vị trí và nhân viên làm việc ...). Công ty có bảo hiểm y tế toàn diện cho các thành viên trong gia đình.

 

Liên hệ

-
-

Đối tác

Konnie39
redstarvn
Dow
Hanwa Co., LTD.
Sumitomo Chemical
Lotte Chemical
Mitsubishi Corporation
PTT
Sabic
Siam Cement Group (SCG)
Tosoh
+842213862818 +84 975 528 285 Về đầu trang