Chính sách môi trường lao động

Cải thiện môi trường trong công ty và cộng đồng như một tổng thể, bao gồm các hoạt động sau:

Áp dụng các biện pháp tốt nhất trong việc quản lý và xử lý chất thải, các vấn đề liên quan đến sức khoẻ của người lao động bao gồm các tình huống khẩn cấp.

- Giáo dục và giáo dục mọi người về ý thức bảo vệ môi trường.
- Thiết lập mục tiêu môi trường cho phát triển bền vững môi trường;
- Phổ biến các chính sách môi trường cho tất cả mọi người làm việc cho công ty, kể cả đối tác và cộng đồng.

* Nhà máy sinh thái:

Nhà máy "Ý tưởng sinh thái" là một hoạt động cụ thể hóa cam kết của Hưng Yên với việc thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ môi trường bền vững và góp phần vào một xã hội xanh hơn. HPC cam kết thực hiện hai khái niệm "ý tưởng sinh thái" để bảo vệ môi trường và cộng đồng thông qua các hoạt động môi trường và sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường thông qua sản xuất bền vững.

* Hành động để trở thành Nhà sản xuất xanh:

Nhựa Hưng Yên Nhằm mục đích trở thành Công ty Sản xuất Xanh hàng đầu trong ngành công nghiệp nhẹ vào năm 2019 (nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập). Nhằm tạo môi trường làm trung tâm hoạt động kinh doanh, Nhựa Hưng Yên đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa quy hoạch môi trường và phát triển kinh doanh.
Công ty quan tâm đến điều kiện làm việc của nhân viên: nơi làm việc tiện lợi, sạch sẽ, tiện nghi; Cung cấp đủ máy móc, thiết bị và phương tiện làm việc; Trang bị đồng phục cho nhân viên và trang thiết bị bảo vệ cá nhân đầy đủ cho nhân viên làm việc trong nhà máy.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện cho mọi nhân viên có cơ hội tự khẳng định, nâng cao năng lực của mình. Trong công việc luôn luôn có sự hướng dẫn của người giám sát, sự phối hợp của các phòng ban và các phòng ban có liên quan trong tinh thần để phát triển công ty.

Liên hệ

-
-

Đối tác

Konnie39
redstarvn
Dow
Hanwa Co., LTD.
Sumitomo Chemical
Lotte Chemical
Mitsubishi Corporation
PTT
Sabic
Siam Cement Group (SCG)
Tosoh
+842213862818 +84 975 528 285 Về đầu trang