Chính sách đào tạo

HPC luôn tạo điều kiện để cán bộ nhân viên có cơ hội được đào tạo, phát triển nghề nghiệp chuyên môn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên tâm huyết, có chuyên môn giỏi, có đạo đức nghề nghiệp. Hàng năm, công ty đều xây dựng kế hoạch đào tạo đến từng cán bộ nhân viên phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

• Đào tạo hội nhập: 100% cán bộ nhân viên mới tuyển dụng vào HPC sẽ được tham gia chương trình đào tạo hội nhập nhằm giúp cán bộ nhân viên hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển của HPC, hiểu rõ được quy định, quy trình, nội quy làm việc và môi trường, văn hóa của HPC để cán bộ nhân viên nắm bắt và hòa nhập nhanh nhất với công việc tại HPC.

• Đào tạo chuyên môn, kỹ thuật: HPC tổ chức các khóa đào về kỹ thuật sản xuất, sản phẩm  … cho đội ngũ CBCNV công ty.

• Đào tạo cán bộ quản lý:  Đối với các cán bộ quản lý và các nhân viên xuất sắc có tiềm năng phát triển, HPC luôn tạo điều kiện và dành nguồn ngân sách đáng kể cho các cán bộ tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và các kỹ năng quản lý khác...

• Đào tạo 5S nội bộ: HPC thường xuyên tổ chức đào tạo 5S nội bộ nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức về nhận biết và thực hiện 5S trong nhà xưởng theo đúng tiêu chuẩn 5S Nhật Bản. 

Sau khi tham gia các khóa đào tạo, tất cả các cán bộ nhân viên sẽ được hướng dẫn thực hành để áp dụng các kiến thức đã học được vào công việc thực tiễn và được đánh giá để có thể phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Liên hệ

-
-

Đối tác

Konnie39
redstarvn
Dow
Hanwa Co., LTD.
Sumitomo Chemical
Lotte Chemical
Mitsubishi Corporation
PTT
Sabic
Siam Cement Group (SCG)
Tosoh
+842213862818 +84 975 528 285 Về đầu trang